Víte proč je nošení dětí
ve Vaku po celém světě
tak populární?
Přemýšlejte s námi!


Máte děťátko, které se
neobejde bez vaší
přítomnosti a stále
pláče?
Vemte si ho k sobě
do Vaku!

Potřebujete mít volné
ruce pro práci se staršími
sourozenci?
Dejte si miminko do Vaku!

Chcete jet na výlet nebo jít nakupovat do
obchodního domu, tam
kam už kočárek nemůže?
Snadná pomoc!
Dejte si děťátko do Vaku!

Hledáte možnost. jak
jednoduše a diskrétně
kojit na veřejnosti?
Vak vám to dokonale
umožní!!!


O tom, že nošení dětí
ve Vaku je populární
po celém
světě, se můžete
přesvědčit na mnoha
internetových
stránkách.
Vaky očima odborníků

Je nošení dětí ve vaku prospěšné?

Z knihy "Ins Leben tragen" Anja Manns, Anne Christiane Schrader, Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin 1995.

Nošení dětí je vlastně pokračováním vztahu, který mezi matkou a dítětem začal již před narozením. Dítě v děloze vnímá jednak nálady a pocity matky, tedy i krize a úzkosti, jednak mu rytmus kolébavých pohybů zprostředkovává pocit jistoty. Porod samotný prožívá dítě jako šok. Z bezpečí mateřského lůna přichází do cizího světa, ve kterém se všechny jeho dosavadní vjemy obrátí v opak: temnota se stane světlem, teplo zimou. Teď potřebuje dítě blízkost matky. Její dobře známý tlukot srdce mu může vrátit ztracenou důvěru. Nošené dítě pociťuje nejvyšší míru bezpečí a blízkosti. Z této jisté polohy může pozorovat život kolem sebe a učit se, než bude samo tak daleko, aby vykročilo do života.

Co říká ortopedie na nošení dětí ve vaku a šátku?

Nejčastějším argumentem proti nošení kojenců je obava, že se tak poškodí páteř dítěte. Podle Reginy Hilsbergové, autorky knihy "Körpergefühl" proti tomu svědčí i některé zkušenosti, s nimiž se denně sekáváme kolem sebe. Všichni lidé, kteří dnes sedí s poškozenými zády u ortopedů, leželi s velkou pravděpodobností jako miminka, jak se slušelo a patřilo na zádech. A všechny Afričanky, které se zvednutou hlavou nosí své děti, strávily své dětství v šátku nebo vaku u své matky. Při pohledu na dítě ve vaku se mnoho lidí zhrozí při pohledu na jeho kulatá zádíčka. Kdyby takhle seděl dospělý, měl by skutečně potíže s páteří. Ale tak, jako není třeba křivé nožičky dítěte narovnávat, aby rovně rostly, není třeba narovnávat jeho zádíčka, která byla ohnutá po celou dobu v děloze, dříve, než de budou sama narovnávat. Je ale třeba předjít tomu, aby se obratle dítěte stlačovaly - právě tomu však dokáže vak na nošení zabránit, neboť dítě podpírá.

Výhody nošení pro dítě a pro rodiče.

Bezpečí - mateřské teplo, tlukot srdce, obličej matky na dosah, když se matka směje, mluví, dívá se tam nebo tam - dítě se všeho účastní a necítí se samo. Dítě a vak je možno vzít všude s sebou - při zařizování záležitostí, na nákupy, do obchodních domů, na jezdící schody, do výtahů, do malých a úzkých prostor, do muzea, k lékaři, do zoologické zahrady, na veřejná vystoupení, atd. Dítě nemusí zůstat nikde samo a matka se kvůli dítěti nemusí zříkat svých aktivit. Kromě toho je vak možno použít i na dovolené a na cestách - na výletě, na pláži, v horách, v lese, na procházce, na cestě hromadnými cestovními prostředky, při přestupování, stání, čekání, i při jízdě na kole. Nošené děti jsou sebejistější a dříve samostatné.

Stanovisko dětského lékaře.

Z knihy "Die erste Kindheit" od Prof. Dr. Hans Czermak, dětský lékař ve Vídni, vydaná v österr. Bundesverlag, 5. vydání 1992.

V prvním roce života získává dítě skrz tělesný kontakt s rodiči nebo s jinými pečujícími osobami jistotu a důvěru k atmosféře svého okolí. Když je dítě umístěno do vaku k tělu rodiče, přičemž se k němu přizpůsobivě přitulí, pociťuje bezpečí svého bytí. Míra blízkosti k matce a hned po porodu i k otci, určuje tempo jeho fyzického a psychického rozvoje. Na těle rodičů může kojenec své zrání koordinovat lépe než v postýlce nebo v kočárku. Ta stará rozšířená představa, kterou měli ještě i lékaři v minulých desetiletích, že kojenec potřebuje ke svému prospívání jen předepsané množství potravy a běžnou péči a v ostatním může být přenechán sám sobě, je překonaná. Stejně tak, jako hlas matky dává dítěti akustické podněty, které jsou třeba pro vývoj řeči, zprostředkovávají její prsa, její ruce a její prsty kojenci dotekové vjemy. Tak prožívá dítě spočívající na těle rodiče už brzy rovnováhu a navazuje bezprostřední kontakt s okolím. Názor, že díky nošení by se záda dítěte nebo jiné kosti mohly "ohnout" nebo "znetvořit" je dnes dávno překonaný. Dlouhodobá pozorování mnoha lidí potvrzují, že doteková stimulace matkou nebo otcem nošeného dítěte ovlivňují pozitivně jeho růst a vývoj fyzicky i psychicky. Vak je vyroben na principu šátku ve kterém nosí svá miminka pevně přitisknutá na tělo afričané, indové, indiáni ve střední a jižní americe, národy v Tibetu, Japonci a mnoho jiných národů jak v dobách minulých tak i dnes. V některých afrických zemích je vak na nošení dětí součástí ženských národních oděvů. Od nepaměti domorodé národy používaly k nošení dětí vaky a šátky a nikdy se tento způsob přepravy dětí nepodepsal na jejich zdravém vývoji páteře či končetin. Tyto domorodé kmeny byly vždy závislé na dobrém tělesném zdraví. Je jisté, že kdyby byl tento způsob nošení dětí pro ně zdraví škodlivý už dávno by od něj upustili.

Stanovisko rehabilitačního odborníka a DULY z klubu CAM Ostrava paní Jany Čurdové.

Jako rehabilitační pracovnice vřele doporučují všem maminkám vak pro nošení kojenců a batolat. Poloha kojence ve vaku, kdy je v klubíčku je v souladu s psychomotorickým vývojem. Vychází z potřeb dítěte, které když bylo v bříšku bylo zvyklé na kontakt s mámou a většinou usínalo za kolébavého pohybu při chůzi. Po narození k správnému vývoji potřebuje dítě dostatek podnětů, bez kterých by se nemohlo správně vyvíjet. A tak když se děťátko u maminky ve vaku nosí, tak tím vlastně trénuje své centrum rovnováhy a má tak i dostatek potřebných stimulů pro správný vývoj. Vak umožňuje správnou polohu ve které není přetěžována páteř ani sedací hrboly.....

© 2007 EMITEX